หลังการกรอกฟอร์มออนไลน์แล้ว
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ Super มี 4 ส่วนด้วยกัน
(ต้องเป็นเอกสาร scan เท่านั้น)

1. Passport

 • วิธีการ Scan Passport ให้ Scan มาเป็นหน้าคู่ สีหรือขาวดำ ขนาดกลางหรือใหญ่
 • Passport หน้าแรกที่มีรูป (ต้องเตรียมเอกสาร Passport ทุกเล่มที่มี (หากมี Passport มากกว่า 1 เล่ม))
 • Passport หน้าที่มี Stamp ขาเข้าประเทศ Australia ครั้งแรก (the first arrival stamp of Australia in passport)
 • Passport หน้าที่มี Stamp ขาออกประเทศ Australia ครั้งสุดท้าย (final departure stamp of Australia in passport)(ส่งมาหลังจากกลับเมืองไทยแล้ว)
 • หน้า Visa ทุกตัว ที่อยู่ใน Passport ทุกเล่ม
 • หากไม่แน่ใจในเรื่องการ Scan Passport โปรดนำ Passport ตัวจริงมายัง HiFive Office ทางเราจะทำการ Scan เอกสารให้
 • หากต้องทำกี่ Scan เอกสารเองและไม่แน่ใจในเรื่องการ Scan Passport ให้ Scan Passport ทุกหน้าและทุกเล่มที่มี ทีละเล่ม (หากมี Passport มากกว่า 1 เล่ม) ตั้งแต่หน้าแรกและหน้าต่อๆไปทุกหน้าที่มีตรา Stamp และตรา Visa

2. Visa ที่ไม่ได้อยู่ใน Passport

 • Scan เอกสาร Visa ที่เป็นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน Passport

3.เอกสารจากบริษัท Super

 • เอกสารจากบริษัท Super ที่มีหมายเลขสมาชิกและชื่อของท่านตรงกับ Passport
 • หากไม่มีเอกสารอย่างน้อยต้องทราบชื่อบริษัท Super และหมายเลขสมาชิก
 • หากมี Super มากกว่า 1 ที่ โปรดทำเรื่องรวม Super ให้เรียบร้อย (รวมจากที่ Super น้อยไปที่ Super มาก)
 • หากมีชื่อและนามสกุลอันใดอันหนึ่งในบริษัท Super ไม่ตรงกับ Passport ต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
 • หากมีคำถามสงสัยสามารถสอบถามมาที่ HiFive ได้ที่หน้า Contact Us

4. กรอกเอกสาร Granting Authorization.pdf เป็นภาษาอังกฤษและเซ็นให้เรียบร้อย

5. ชำระเงินด้วย ตนเอง หรือ ตัวแทน ได้ที่

 • HiFive Super and Tax Service - World Tower Building Suite 1511D Level 15, 87-89 Liverpool Street, Sydney, NSW 2000 โปรดสอบถามอัตราค่าบริการและวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหากไม่สามารถเข้ามาที่ Office ด้วยตนเองหรือตัวแทนได้ หากมีคำถามสงสัย ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ Email [email protected]